test

Zondag 27 januari 2019 was het Holocaust-herdenkingsdag in Ede. Onder grote belangstelling werd bij het Joods monument aan de Vossenakker stilgestaan bij de Joodse medeburgers die in WOII uit Ede zijn weggevoerd en omgebracht in vernietigingskampen. Leerlingen van het Marnix College in Ede lazen de namen van de slachtoffers voor. Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede en Stichting Joods Monument Ede werden kransen gelegd. De vertegenwoordiger van de rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland las psalm 43 en het kaddisj-gebed voor. Accordeonist Juul Beerda speelde jiddische muziek. Zie voor de toespraak van burgemeester René Verhulst onderstaande link.

toespraak burgemeester Verhulst Holocaustherdenking 2019.pdf

speech Holocaustherdenking 2018.docx

toespraak weth Meijer holocaustherdenking 2017 (1).pdf

Herdenkingen

Ieder jaar op de laatste zondag van januari organiseren Stichting Joods Monument Ede en de gemeente Ede een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust.

Op Nationale Dodenherdenking, 4 mei, wordt een krans bij het monument gelegd.

Op zondag 31 januari 2016 vond de Holocaust-herdenking voor de vierde keer onder grote belangstelling plaats. In zijn toespraak stond burgemeester Cees van der Knaap stil bij het lot van de uit Ede weggevoerde Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij citeerde Elie Wiesel, schrijver, Nobelprijswinnaar voor de Vrede en Holocaust-overlevende, die zijn leven lang waarschuwde voor het het gevaar van onverschilligheid: "Ik heb altijd geloofd dat het tegenovergestelde van liefde niet haat is, het is onverschilligheid. (...) de onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren die ons bedreigen." De burgemeester verwees ook naar de actualiteit waarin zovelen vanwege hun geloof en cultuur hun land moeten ontvluchten.
Er werden kransen bij het monument gelegd, psalm 43 werd gelezen en leerlingen van het Marnix College in Ede noemden de namen van de uit Ede weggevoerde Joden.

De herdenking werd omlijst met muzikale bijdragen door Koorschool Midden-Gelderland. 


Volgens Joods gebruik legden bezoekers steentjes op het monument.


Na afloop was er een druk bezochte ontvangst in het gemeentehuis. Daar kreeg bestuurslid Judith Bosman-Groenendijk uit handen van burgemeester Van der Knaap een koninklijke onderscheiding. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer voor haar inspanningen om in Ede een Joods monument te realiseren.