Contact

Info@stichtingjoodsmonumentede.nl

bankrekening: NL60RABO0307803740


Stichting Joods Monument Ede

Zondag 26 januari 2020 is de jaarlijkse Holocaustherdenking bij het Joods monument Ede aan de Vossenakker. Deze openbare bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De namen van de Joden die in Ede zijn opgepakt en weggevoerd naar concentratiekampen zullen worden gelezen, onder anderen door leerlingen van het Marnix College in Ede. Burgemeester Verhulst zal een toespraak houden en een krans leggen namens het college van B&W. De herdenking wordt omlijst met accordeonmuziek.

Oprichter Bob Ulmann overleden

Op 2 januari 2020 is oud-bestuurslid Bob Ulmann op 88-jarige leeftijd overleden. Ulmann was één van de initiatiefnemers van het Joods monument in Ede en mede-oprichter van Stichting Joods Monument Ede. Ook nadat hij zijn bestuursfunctie had neergelegd bleef hij betrokken bij het monument en bezocht hij jaarlijks de Holocaustherdenking.
Bob Ulmann werd in 1931 in Keulen geboren als zoon van een Duits-Joodse vader en een Nederlands-Joodse moeder. Vanwege de toenemende dreiging en repressie tegen Joden in Duitsland is het gezin in 1933 gevlucht naar Nederland. Hier heeft hij in de oorlog de verschrikkingen van de Jodenvervolging aan den lijve ondervonden. Hij was elf toen hij in 1942 zijn vader verloor, zijn moeder en hij hebben de rest van de oorlog ondergedoken gezeten, onder meer in de omgeving van Ede.
Wij gedenken Bob Ulmann met warmte. We zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij voor Stichting Joods Monument Ede heeft betekend en voor de belangrijke rol die hij heeft gespeeld bij de blijvende nagedachtenis aan de uit Ede weggevoerde Joden.

Onderzoek resulteert in 153 'nieuwe' namen

Een projectgroep van het Gemeentearchief Ede heeft 153 nieuwe namen van Joodse slachtoffers aan het licht gebracht. Voor uitgebreidere informatie op deze site, zie: Monument.


Stichting Joods Monument Ede heeft als doel het instandhouden van het Joods monument in het Memorial Park in Ede, ter nagedachtenis van de uit Ede weggevoerde Joden en die daarmee blijvend te herdenken. Dit monument staat sinds april 2012 aan de Vossenakker te Ede en bestaat uit een monumentale gedenksteen met namen, gedragen door vier zuilen.

Donateur worden? U kunt onze stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage, ook eenmalige giften zijn van harte welkom op bankrekening NL60RABO0307803740.

Stichting Joods Monument Ede beschikt over de culturele ANBI-status