Contact

Info@stichtingjoodsmonumentede.nl

bankrekening: NL60RABO0307803740


Stichting Joods Monument Ede

Dit jaar is het 73 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. In het kader van de nationale Holocaustherdenking werd op zondag 28 januari 2018 bij het Joods monument in Ede een druk bezochte herdenkingsbijeenkomst gehouden. De aanwezigen herdachten de joden die in WOII uit Ede zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn omgebracht. Leerlingen van het Marnix College in Ede en een aantal andere jonge betrokkenen lazen de namen van de slachtoffers voor. Loco-burgemeester Leon Meijer hield een indringende toespraak over identiteit - en over hoe joden hun identiteit door de eeuwen heen hebben moeten verbergen. Ze zijn vervolgd en vermoord vanwege hun identiteit. Als samenleving moeten wij bescherming bieden tegen elke aanval op die identiteit, aldus Leon Meijer. 


Stichting Joods Monument Ede heeft als missie het in stand houden van het Joods monument in het Memorial Park in Ede, ter nagedachtenis van de Joden die uit Ede zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn omgekomen.

Dit monument staat sinds april 2012 aan de Vossenakker te Ede en bestaat uit een monumentale gedenksteen met namen, gedragen door vier zuilen.

Stichting Joods Monument Ede beschikt over de culturele ANBI-status